Ordu İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ordu İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

15/01/2018 ve 19/01/2018 Hasta Hakları Kurul Kararları

Güncelleme Tarihi: 04/05/2018

Sıra No : 3

Başvuru Tarih ve No : 27.12.2017-75495

Başvuru Konusu :Klinik Hizmetleri

Sağlık Tesisi Adı :  Ordu Devlet Hastanesi

Karar Tarihi  : 15/01/2018-3

Karar :Hasta Hakları İhlali Yoktur.

Karar özeti: Hasta Hakları Kurulumuz başvuruyu yeniden değerlendirmiş olup, oybirliği ile hasta hakları ihlali olmadığı kanaatine varmıştır. Olaya müdahil olan hekim dışı personelin bu ve bunun gibi durumlarda hastayı yönlendirmede daha dikkatli olması gerektiği kanaatine varılmıştır. Güvenlik müdürünün kendi ifadesindeki son cümleden yola çıkarak bu personelin hastanın hekim seçme hakkını kısıtladığı anlaşılmış olup ilgili personelin bu ve benzeri konularda daha dikkatli olması hususunda uyarılması sonucuna varılmıştır. Bir önceki kararda poliklinik sekreteri hakkında düzeltici tavsiyeler başlığı altındaki ifade kurulumuz tarafından tekrar kabul edilmiştir.                   

 

Sıra No : 4

Başvuru Tarih ve No : 04.12.2017-70614

Başvuru Konusu : Poliklinik hizmetleri

Sağlık Tesisi Adı : Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi

Karar Tarihi  : 19/01/2018-4

Karar :Hasta Hakları İhlali Yoktur.

Karar özeti: Başvuru yeniden görüşülmüş olup, Hasta mağduriyetine neden olabilecek ciddi bir sorun olmadığı kanaatine varılmıştır. Ayrıca hastanın tetkikine yönelik personel tarafından hızlı bir çözüm üretileceği aktarılmıştır. Ancak Hasta bunu kabul etmemiştir. İdare tarafından İlgili birime yeterli sayıda personel görevlendirilmesi kanaatine varılmıştır.