Ordu İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ordu İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

11/10/2017 Hasta Hakları Kurul Kararları

Güncelleme Tarihi: 04/05/2018

Sıra No : 1

Başvuru Tarih ve No : 19.09.2017-53613

Başvuru Konusu :Acil ve İlk Yardım hizmetleri

Sağlık Tesisi Adı :  Ordu Özel Sevgi Hastanesi

Karar Tarihi  : 11/10/2017-32

Karar :Hasta Hakları İhlali Yoktur.

Karar özeti: İlgili sağlık kuruluşu çalışanları hasta ve yakınına gerekli bilgilendirmeyi yapmışlar. Uzman hekim için beklemeleri gerektiği söylenmiş ancak hasta kendi rızası ile hastaneden ayrılmıştır.

 

Sıra No : 2

Başvuru Tarih ve No : 21.09.2017-54072

Başvuru Konusu : Poliklinik Hizmetleri

Sağlık Tesisi Adı :  Ordu Ünye  Devlet Hastanesi

Karar Tarihi  : 11/10/2017-33

Karar :Hasta Hakları İhlali Yoktur.

Karar özeti: Hasta hakları Kurulumuzca yapılan değerlendirme neticesinde hasta hakları ihlali olmadığına oy çokluğu ile karar verilmiştir

 

Sıra No : 3

Başvuru Tarih ve No : 28.09.2017-55752

Başvuru Konusu : Poliklinik Hizmetleri

Sağlık Tesisi Adı :  Ordu Ağız ve diş Sağlığı Merkezi

Karar Tarihi  : 11/10/2017-34

Karar :Hasta Hakları İhlali Yoktur.

Karar özeti: Başvuru hasta hakları kurulu tarafından incelenmiş olayla ilgili somut bir veriye ulaşılamamıştır. Bu nedenle hasta hakları ihlali olmadığına karar verilmiştir. Tavsiye olarak, Sağlık çalışanlarının hasta ve yakınları ile iletişimde daha dikkatli ve özenli olmalarının uygun olacağı düşünülmüştür.

Sıra No : 4

Başvuru Tarih ve No : 29.09.2017- 55814

Başvuru Konusu : Poliklinik Hizmetleri

Sağlık Tesisi Adı :  Ordu Ağız ve diş Sağlığı Merkezi

Karar Tarihi  : 11/10/2017-35

Karar :Hasta Hakları İhlali Yoktur.

Karar özeti :Hasta hekim iletişiminde nelerin yaşandığı konusunda nesnel bir sonuca varılamamıştır. Hasta hakları ihlali olmadığına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Sıra No : 5

Başvuru Tarih ve No : 29.09.2017- 55864

Başvuru Konusu : Poliklinik Hizmetleri

Sağlık Tesisi Adı :  Ordu  Ağız ve diş Sağlığı Merkezi

Karar Tarihi  : 11/10/2017-36

Karar :Hasta Hakları İhlali Yoktur.

Karar özeti: hasta ve hasta yakınlarının çalışanların da kişisel bir takım ihtiyaçları olduğunu bilmeleri gerekir. Kurul tarafından herhangi bir ihlal olmadığına oybirliği ile karar verilmiştir

 

Sıra No : 6

Başvuru Tarih ve No : 29.09.2017- 55787

Başvuru Konusu : Poliklinik Hizmetleri

Sağlık Tesisi Adı :  Ordu  Özel Sevgi Hastanesi

Karar Tarihi  : 11/10/2017-37

Karar :Hasta Hakları İhlali Yoktur.

Karar özeti: Eldeki somut veriler neticesinde hasta bilgilendirme formu hasta yakını tarafından imzalanmıştır. Hasta yakınına gerekli bilgilendirmenin yapıldığı kanaatine varılmıştır.