T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ordu İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ordu İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İç Kontrol Sistemi

Güncelleme Tarihi: 27/12/2018

5018 de İç Kontrolün Tanımı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 55. Maddesinde İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin;

* Etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini,
* Varlık ve kaynakların korunmasını,
* Muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını,
* Mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan; 

Organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünüdür."