overlay

SAKOM Birimi

Görev Tanımı

1-Afet ve acil durumlarda ihtiyaç duyulan doğru bilgi akışının hızlı ve kesintisiz olarak ildeki üst düzey sağlık yöneticileri  ve Bakanlık SAKOM’a eş zamanlı olarak iletilmesini sağlamak.

2-Afet ve acil durumlarda ilgili tüm taraflarla hizmetin koordinasyonunu sağlamak.

3-İl genelinde kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere ait sağlık kurum ve kuruluşlarından  görev alanı ile ilgili bilgi toplamak ve Bakanlık SAKOM’a iletmek.

4-Faaliyet alanları ile ilgili eğitim programı hazırlayarak uygulamak  ya da uygulatmak, görev alanıyla ilgili araştırmalar yapmak, konu hakkında sempozyum, panel, çalıştay, seminer vs. etkinlikleri düzenlemek  ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkı ve /veya katılım sağlamak.

5- İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.