T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ordu İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ordu İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

13/12/2017 Hasta Hakları Kurul Kararları

Güncelleme Tarihi: 04/05/2018

Sıra No : 1

Başvuru Tarih ve No : 08.11.2017-65198

Başvuru Konusu :Acil ve İlk Yardım hizmetleri

Sağlık Tesisi Adı :  Ünye Devlet Hastanesi

Karar Tarihi  : 13/12/2017-39

Karar :Hasta Hakları İhlali Yoktur.

Karar özeti: Başvuru Hasta Hakları mevzuatına göre tıbbi hata iddaa konusu olup, başvurunun hastane idaresi tarafından değerlendirilmesi kanaatine varılmıştır.

 

Sıra No : 2

Başvuru Tarih ve No : 15.11.2017-66592

Başvuru Konusu :Klinik Hizmetleri

Sağlık Tesisi Adı :  Ordu Ünye  Devlet Hastanesi

Karar Tarihi  : 13/12/2017-40

Karar :Hasta Hakları İhlali Yoktur.

Karar özeti: Başvuru konusu Hasta hakları mevzuatı gereği tıbbi hata iddaası kapsamında değerlendirilmiştir. Hasta Hakları Kurulu tarafından kapsam dışı tutulmuştur. Konunun ilgili hastane idaresi tarafından değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

 

Sıra No : 3

Başvuru Tarih ve No : 24.11.2017-68613

Başvuru Konusu : Labaratuar ve görüntüleme Hizmetleri

Sağlık Tesisi Adı :  Ordu Özel Sevgi  Merkezi

Karar Tarihi  : 13/12/2017-41

Karar :Hasta Hakları İhlali Yoktur.

Karar özeti: hasta hakları ihlali olmadığına oybirliği ile karar verilmiştir. Başvuruya ilişkin Düzeltici işlem kararı verilmiştir. Her ne kadar hasta hakları ihlali olmasa bile ilgili sağlık kuruluşunun bu uygulama ile ilgili fiziki şartların yeniden gözden geçirilmesi ve yapılan işlemle ilgili olarak Hasta Hakları Kurulumuza bilgi verilmesi kararı alınmıştır.

 

Sıra No : 4

Başvuru Tarih ve No :01.12.2017- 70292

Başvuru Konusu :Halkla İlişkiler ve İletişim hizmetleri

Sağlık Tesisi Adı :  Ordu Devlet Hastanesi

Karar Tarihi  : 13/12/2017-42

Karar :Hasta Hakları İhlali vardır.

Karar özeti : Sağlık kurulunda müracaatcıların aralarında veya çalışanlarla kargaşa yaşanmasına sebep olarak numaratör sisteminin eksikliği görülmüştür. İlgili personel diğer personelin sırasındaki kişiye müdahalesi olayı başlatmıştır.  Hastanın saygınlık görme ve rahatlık hakkının ihlal edildiği kanaatine varılmıştır. Sağlık kurulu bölümüne ivedi olarak numaratör sisteminin kurulması ve sonuç hakkında müdürlüğümüz hasta hakları kuruluna bilgi verilmesi uygun olacaktır.