T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ordu İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ordu İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

20/09/2017 Hasta Hakları Kurul Kararları

Güncelleme Tarihi: 04/05/2018

Sıra No : 1

Başvuru Tarih ve No : 16.08.2017-48571

Başvuru Konusu : Poliklinik Hizmetleri

Sağlık Tesisi Adı :  Ordu Devlet Hastanesi

Karar Tarihi  : 20/09/2017-26

Karar :Hasta Hakları İhlali Yoktur.

Karar özeti:  Hasta sağlık hizmetini almış olup hasta hakları ihlaline sebep olacak bir duruma rastlanmamıştır.

 

Sıra No : 2

Başvuru Tarih ve No : 17.08.2017-48817

Başvuru Konusu : Poliklinik Hizmetleri

Sağlık Tesisi Adı :  Ordu  Devlet Hastanesi

Karar Tarihi  : 20/09/2017-27

Karar :Hasta Hakları İhlali Yoktur.

Karar özeti: İncelenen kamera kayıtlarında başvuru sahibinin olayın başından itibaren agresif davranışlar içerisinde olduğu bekleyen hasta ve hasta yakınlarını da rahatsız ettiği gözlemlenmiştir. Ayrıca hastanın muayene sırası olarak 1. (bir) sırada olduğu ve sağlık hizmetini de eksiksiz aldığı anlaşılmıştır.

 

Sıra No : 3

Başvuru Tarih ve No : 17.08.2017-48823

Başvuru Konusu : Poliklinik Hizmetleri

Sağlık Tesisi Adı :  Ordu Ünye Devlet Hastanesi

Karar Tarihi  : 20/09/2017-28

Karar :Hasta Hakları İhlali Yoktur.

Karar özeti: Başvuru hasta hakları kurulu tarafından incelenmiş olayla ilgili somut bir veriye ulaşılamamıştır. Bu nedenle hasta hakları ihlali olmadığına karar verilmiştir.

 

Sıra No : 4

Başvuru Tarih ve No : 25.08.2017-49888

Başvuru Konusu : Poliklinik Hizmetleri

Sağlık Tesisi Adı :  Ordu Ünye Devlet Hastanesi

Karar Tarihi  : 20/09/2017-29

Karar :Hasta Hakları İhlali Yoktur.

Karar özeti : Kurulumuz tarafından yapılan değerlendirmede Hastanın kendi isteği ile hastaneden ayrıldığı anlaşılmıştır.

 

Sıra No : 5

Başvuru Tarih ve No : 25.08.2017-49928

Başvuru Konusu : Poliklinik Hizmetleri

Sağlık Tesisi Adı :  Ordu Devlet Hastanesi

Karar Tarihi  : 20/09/2017-30

Karar :Hasta Hakları İhlali Yoktur.

Karar özeti: Hasta yakının talep ettiği tıbbi malzeme başka bir hekimin tavsiyesidir, son  muayene olduğu hekimin bu tıbbi malzemeyi uygun görmediği anlaşılmıştır

 

Sıra No : 6

Başvuru Tarih ve No : 05.09.2017-50376

Başvuru Konusu : Polklinik Hizmetleri

Sağlık Tesisi Adı :  Ordu Ağız diş Sağlığı Merkezi

Karar Tarihi  : 20/09/2017-31

Karar :Hasta Hakları İhlali Yoktur.

Karar özeti: Hasta genel sağlık hizmetini eksiksiz almıştır. Hasta hakları ihlaline neden olacak bir duruma rastlanmamıştır.