T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ordu İl Sağlık Müdürlüğü

Acil Sağlık Hizmetleri Birimi Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2019

Acil Sağlık Hizmetleri Birimi


Görev Tanımı

1-Acil sağlık hizmetlerinin yürütülmesi için kamu ve özel hukuk  tüzel kişileri ve gerçek kişilere ait tüm sağlık kurum ve kuruşlarının sevk ve idaresine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

2-Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerine ait birimlerin kurulması ve işletilmesi, gerektiğinde hastane acil servisleri ile entegre edilmesi, ilgili birimlerin faaliyetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi, hasta nakil ve sevk koordinasyonun sağlanması işlemleri ile ASKOM faaliyetlerini yürütmek.

3-İl düzeyinde kara, hava ve deniz ambulanslarının sevk ve idaresini ilişkin iş ve işlemleri yapmak.

4-Acil sağlık hizmetlerinin ilde etkin yürütülmesi için gerekli koordinasyon çalışmalarını yürüterek, il düzeyinde sağlık tesislerinden yapılan hasta sevklerini, il içinde sağlık tesisleri arasındaki hasta hareketlerinin incelenmesi, iyileştirici tedbirlerin alınması, uygulatılması ve kayıt altına alınması işlemlerini yapmak.

5-112 Acil Sağlık Hizmetlerini uluslararası hizmet ve kalite standartlarına uygun şekilde geliştirmek.

6-Hizmet amacına yönelik organizasyon ile mal ve hizmet alımları ile ilgili planlama yapmak.

7-Acil sağlık hizmetleri alanında faaliyet gösteren, ambulans hizmeti veren resmi, özel kurum ve kuruluşları denetlemek.

8-Faaliyet alanları ile ilgili eğitim programı hazırlayarak uygulamak  ya da uygulatmak, görev alanıyla ilgili araştırmalar yapmak, konu hakkında sempozyum, panel, çalıştay, seminer vs. etkinlikleri düzenlemek  ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkı ve /veya katılım sağlamak.

9- İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Paylaş