T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ordu İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ordu İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kamu Sağlık Tesisleri Birimi

Güncelleme Tarihi: 18/11/2019

Görev Tanımı

1-Sağlık Bakanlığına bağlı 2.ve 3. basamak sağlık tesisleri, Devlet üniversiteleri, belediyeler, organize sanayi bölgeleri ile diğer kamu kurum kuruluşları bünyesindeki  sağlık tesislerine ait binaların ön izin, ruhsat ve faaliyet izni ile ilgili işlemlerini yürütmek.

2- Sağlık Bakanlığına bağlı 2.ve 3. basamak sağlık tesisleri, Devlet üniversiteleri, belediyeler, organize sanayi bölgeleri ile diğer kamu kurum kuruluşları bünyesindeki sağlık tesislerinin yatak/ünit arttırma/azaltma, rol değişikliği, özellikli tıbbi hizmet birimi ve planlamaya tabi cihaz ilave –iptali, isim ve adres değişikliklerine ilişkin işleri yürütmek.

3-Sağlık Bakanlığına bağlı 2.ve 3. basamak sağlık tesisleri, Devlet üniversiteleri, belediyeler, organize sanayi bölgeleri ile diğer kamu kurum kuruluşları bünyesindeki sağlık tesislerinde açılacak birim/ünite/merkezlerin başvuru ve açılış işlemlerini yürütmek, izlemek ve değerlendirmek.

4- Sağlık Bakanlığına bağlı 2.ve 3. basamak sağlık tesisleri, Devlet üniversiteleri, belediyeler, organize sanayi bölgeleri ile diğer kamu kurum kuruluşları bünyesindeki sağlık tesislerine ait ilçe, il ve bölge düzeyinde, yatak, birim ve ünite kapasitelerinin planlanmasına ilişkin çalışma yaparak Bakanlığa bildirmek.

5-Faaliyet alanları ile ilgili eğitim programı hazırlayarak uygulamak  ya da uygulatmak, görev alanıyla ilgili araştırmalar yapmak, konu hakkında sempozyum, panel, çalıştay, seminer vs. etkinlikleri düzenlemek  ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkı ve /veya katılım sağlamak.

6-İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.