T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ordu İl Sağlık Müdürlüğü

İç Kontrol Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2020

İç Kontrol
İÇ KONTROL SİSTEMİ
         
          İç Kontrol Tanımı 
          İç Kontrolün Amaçları
          İç Kontrol Bileşenleri 
          Kamuda Risk Yönetimi ve İç Kontrol   

TEŞKİLAT YAPISI
      
          Misyon ve Vizyon
          Ordu İl Sağlık Müdürlüğü Organizasyon Şeması

ETİK KURALLAR
    
          Kamu Etik Davranış Kuralları
          Etik Rehberi
          Etik İlkeler

AFİŞ-BROŞÜR - VİDEO
 
           İç Kontrol Broşür
           İç Kontrol Farkındalık Videosu

MEVZUAT

          5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu
          İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar
          Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği      
          Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi
          Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi
          Kamu İç Kontrol Rehberi
          İç Kontrol Birimlerinin Oluşturulması Üst Yazı
          Sağlık Bakanlığı İç Kontrol Eylem Planı (2019-2020)

GÖREV TANIMLARI
   
          Ordu İl Sağlık Müdürlüğü Görev Dağılım Çizelgesi

ÇALIŞMALARIMIZ


Yönetim Kararlılık Beyanı
Ordu Bilgilendirme Dosyası 2020
Destek Hizmetleri Başkanlığı İş Takvimi
Halk Sağlığı Başkanlığı İş Takvimi
İl Sağlık Müdürüne Bağlı Birimler İş Takvimi
Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı İş Takvimi
Personel Hizmetleri Başkanlığı İş Takvimi
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı İş Takvimi


Paylaş