overlay

Özlük İşleri Birimi

Görev Tanı

1-Sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapmakta olan personelin, avukatlık hizmetleri, genel idare hizmetleri, teknik hizmetler, din hizmetleri, yardımcı hizmetler sınıfında görev yapanların; asli memurluğa atanma, ücretsiz izin, hizmet birleştirme ve borçlanma ile hizmet puanı iş ve işlemlerini yürütmek.

2-Tabip ve uzman tabiplerin Devlet hizmet yükümlülüğü takip ve tamamlama iş ve işlemlerini yürütmek.

3-Emeklilik ve fiili hizmet iş ve işlemlerini yürütmek.

4-Hizmet Takip Programı iş ve işlemlerini koordine etmek.

5-Personelin, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklen atanmalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

6-Mal bildirimine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

7-Askerlik sevk ve tehir iş ve işlemlerini yürütmek.

8-Personel özlük dosyalarının devrine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

9-Sendikal iş ve işlemleri yürütmek.

10-İlde görev yapan sürekli işçilerin özlük iş ve işlemlerini yürütmek.

11-Terfi ve intibak ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

12-Şehitlik belgesi, başarı belgesi, üstün başarı belgesi ve maaş ödülü ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

13-Görev alanı ile ilgili veri toplamak, analiz ve raporlama çalışmalarını yapmak ve/veya yaptırmak.

14-Faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim programı hazırlayarak uygulamak ya da uygulatmak, görev alanıyla ilgili araştırmalar yapmak, konu hakkında sempozyum , panel, çalıştay, seminer vs. etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkı ve/veya katılım sağlamak.

15-İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.